TEMA

projektnim zadatkom podvlačimo potrebu za slobodnim pristupom svakog građanina informacijama i službenim procedurama sada nedostupnim javnosti, ali nudimo i mogućnost za fokusiranje i kreativni tretman bilo koje lokalne teme koja važi za javnu tajnu. Sam tekst Predloga Zakona o slobodnom pristupu informacijama, predstavlja posrednu analizu neprimerenog ponašanja organa vlasti po pitanju javnosti poslovanja. Iz teksta i tematike članova Predloga zakona, može se nazreti postojeći okoštali obrazac uobičajenog odnosa državnih i javnih službi prema obradi, procesiranju i arhiviranju informacija koje poseduju (i proizvode). Mnogi ovakvi odnosi postali su i opšte prihvaćeni, kao tipski, zauvek dati i nepromenjivi. Sama inertnost administracije i neefikasnost kritičke javnosti produkuju i dugoročno opslužuju javne tajne: npr. da je korupcija nezaobilazni metod poslovanja sa državnim organima. Kreativni odgovori na ovu temu koji se u okviru projekta Javna Tajna, daju u formi umetničkih ili dokumentarnih radova, treba da zaobidu zamku u koju često upadaju kampanje, tribine ili rasprave u medijima: ovaj projekat ne obraća se nekim zamišljenim zainteresovanim i zabrinutim građanima, već ... (dalji tekst je poslovna tajna Rex-a).

nazad
vrh

 

METODE

Glavni metod realizacije projekta je rad na instruktivnim, konsultativnim i kreativnim radionicama na kojima se stvaraju uslovi za generisanje radova učesnika, i realizaciju mesnih i završne izložbe. Četiri radionice, otvorene za učešce svih zainteresovanih, održavaju se u svakom mestu gde se projekat realizuje. Na prvim radionicama u svakom mestu, tema se predstavlja upoznavanjem učesnika sa različitim aspektima (pravnim, filozofskim, umetničkim) fenomena javne tajne. Na kreativnim radionicama koje slede autori radova imaju priliku da se konsultuju sa umetnicima moderatorima i njihovim asistentima oko pripreme, produkcije i izlaganja rada. Nakon mesnih izložbi i izbora najboljih radova u svakom gradu, na zajedničkoj izložbi u Beogradu biće predstavljeni najbolji radovi.

nazad
vrh

 

POZIV

KONKURS za umetničke i dokumentarne radove na temu "Javna Tajna" pravo učešća imaju autori svih profesionalnih usmerenja.

Projekat realizuju:
Rex - Kulturni Centar B92, Resurs centri Niša, Leskovca, Sandžaka, Bora, klub Urban In (Novi Pazar), galerija Sopoćanska viđenja (Novi Pazar), Centar za kulturu Bor, Niški kulturni centar, Leskovački kulturni centar, Muzej rudarstva i metalurgije (Bor).

  • Tri najbolja rada u svakom mestu gde je raspisan konkurs biće nagrađena
  • Nagrađeni i drugi zapaženi radovi biće predstavljeni na zajedničkim izložbama u Nišu, Novom Pazaru, Leskovcu, Boru i Beogradu

U okviru projekta, možete pohađati RADIONICE za pripremu, izradu i izlaganje umetničkog rada, ili se konsultovati sa umetnicima moderatorima. Resurs centri i Rex finansijski i tehnički će pomoći produkciju radova izabranih i pripremljenih u okviru pomenutih radionica.

Rok za predaju radova je 25. Jun 2003.

nazad
vrh

 

RASPORED

Kliknite na link da bi ste dobili rasporede radionica u PDF datoteci

nazad
vrh