LESKOVAC


U Toku...


1. Pripremna radionica:
Cilj pripremne radionice je da upozna i instruira ko-organizatore i partnerske organizacije sa poslovima na realizaciji projekta i da planirane aktivnosti organizuje u operativni plan.
Moderatori: Nebojša Milikic i Ulrike Stieger


2. Informativno / instruktivna radionica:
Predstavljanje i analiza razlicitih verzija Nacrta Zakona o slobodnom pristupu informacijama i analiza nekih savremenih kulturnih i umetnickih projekata koji se bave fenomenom Javne Tajne.
Moderatori: Nebojša Milikic i Nevena Ružic


3. Konsultativna radionica:
Razmatranje koncepta i nacina produkcije radova, planiranje budgeta i odpocinjanje produkcije radova.
Moderatori: Dragan Jovanovic


4. Realizaciona radionica:
Završavanje radova na osnovu dogovorenog koncepta, razmatranje o nacinu izlaganja i zatvaranje budgetske konstrukcije.
Moderatori: Nebojsa Milikic and Dragan Jovanovic

5. Realizaciona radionica:
Završavanje radova na osnovu dogovorenog koncepta, razmatranje o nacinu izlaganja i zatvaranje budgetske konstrukcije.
Moderatori: Nebojsa Milikic and Dragan Jovanovic

 

back
top