GRAFIČKA ZAVERA # 5

Peti broj "Grafičke zavere" predstavlja vrhunac ovog projekta kojim REX želi da uspostavi nove standarde u publikovanju stripova i podrži inovacije na polju devete umetnosti. Novo izdanje na 100 stranica (polovina u crno-beloj tehnici, polovina u punom koloru), kao i prethodno, svojevrsna je mala antologija savremenog srpskog stripa jer sadrži radove više od 20 domaćih autora, kako afirmisanih (A. Gajić, B. Redžić, D. Pavlić), tako i debitanata (I. Tabaković, N. Stefanović, M. Nenadić).
Obraćajući posebnu pažnju na likovne kvalitete, narativne modele, nudeći presek mogućnosti "pripovednih slika" - od klasićnog, komercijalnog do eksperimentalnog, "Grafička zavera 5" pruža i teorijske i praktične argumente za redefinisanje stripa. Takođe, u novom izdanju "Grafičke zavere", REX donosi i nagrađene radove (I. Stevanović, M. Pavlović, S. Mihajlović) sa prošlogodišnjeg konkursa "Muškarac, žena, grad", koji je organizovan u saradnji sa Francuskim kulturnim centrom povodom gostovanja Enki Bilala u Beogradu.
Na promociji će biti izložen i deo objavljenih radova.

***Izdanje je realizovano uz pomoc Ministarstva kulture Republike Srbije.


Urednik izdanja:
Zoran Penevski

autori:

Bojan Redžić
Goran Josić
Ivan Grubanov

Ivana Tabaković
Ivica Stevanović
Nenad Lazić
Sasa Mihajlović
Tihomir Celanović
Vladimir Božidarević

home