GRAFIČKA ZAVERA #2

KONKURS ZA STRIP: "ODISEJA: SRBIJA 2001"

REX je raspisao javni konkurs za strip do deset crno-belih tabli u maju 2000. godine na temu "Srbija 2001". Na konkurs, koji je bio otvoren do 30. juna, prijavio se 61 autor (ukupno 125 radova), što je, imajuci u vidu godinama dugu oseku strip-izdavaštva i prezrivi stav establišmenta prema devetoj umetnosti, izuzetan odaziv u tom trenutku. U rasponu od početničkih radova do učešća profesionalaca, pristigli radovi su, u proseku, bili prosečnog kvaliteta, ali, u svakom slučaju, provokativni s obzirom na to da je malo prilika da vidimo našu stvarnost u obliku stripova. Kao poseban podstrek najboljim autorima, REX je odlučio da dodeli nagrade sledećim radovima:

Podstrek I reda
Zoran Stojiljković Kiza - "Nogavica na vetru"
Miroslav Lazendić - "Giljotina"

Podstrek II reda
Ivan Ranković - bez naslova
Dejan Brundža - "Doza"

Podstrek III reda
Milan Dobrosavljević - "Ðavolja rabota"
Vladan Nikolić i Aleksandar Pavković - "I sutra je novi dan"
Mladen Oljača - "2001: Odiseja, bre!"

Poseban kvalitet konkursa predstavlja to što je pristiglo mnoštvo radova slobodnog formata, pa i širih vizuelno-narativnih formi, autora iz svih krajeva zemlje, različitog uzrasta i profesionalnog statusa. Reč je o preseku koji pokazuje izrazito duhovit i ironičan osvrt na zbivanja u Srbiji proteklih godina. Pri tome, ovaj izbor je pokušao da izbegne i politički komentar i nezadovoljavajuću likovnost, tražeći ono što čini esenciju stripa - grafičku naraciju. Hiperbolično crn ili ekspresivno zatvoren u sebe, svet u radovima "Odiseja: Srbija 2001" brojnim asocijacijama otvoreno ukazuje na rane preživljavanja, na pukotine stvarnosti u kojima živimo ili na futurističke mutacije iz našeg zajedničkog ćorsokaka. Naslanjajući se, takođe, na prethodno strip-izdanje REX-a "Grafička zavera", ova sveska može da se posmatra i kao svojevrsni nastavak te priče: ovo su kratki rezovi koji sadrže odjeke stvarnosti koja se ponaša zaverenički prema našim potrebama, shvatanjima i načinu življenja. Neko je, jednostavno, uredio svet u kojem smo po meri naše sumnje u njega...

Najbolji radovi su prezentovani u četiri grupe s obzirom na tematske odrednice i osobenosti koje su se nametnule nakon pregleda svih prispelih radova.

Spisak svih učesnika konkursa: Ivan Anić, Dušan Arsenić, Marko Bakić, Uroš Begović, Saša Blagojević/Saša Ilić/Zoran Ðurđević, Dejan Bogojević, Ljubiša Bogosavljević, Lazar Bodroža, Dejan Brundža, Igor Bugarski/Darko Grkinić, Dragan Bunardžić, Mirza Dedać, Milan Dobrosavljević, Simon Vučković, Dušan Vukojev, Aleksa Gajić/Robert Perić, Vitomir Gojak, Jovan Živković, Ðorde Ilić, Nebojša Janković, Željko Katanić, Dejan Kovačević, Nenad Krstić, Vladimir Kuzmanov, Miroslav Lazendić, Miloš Lukić, Dinko B. Marin, Anna i Pera Marković, Jelena Marković, Miloš Milinković, Slobodan Milutinović, Ðorde Mrkšić, Vladimir Nedeljković, Branimir Nikolić, Vladan Nikolić/Aleksandar Pavković, Mladen Oljača, Ivan Pacov, Uroš Pajić/Slobodan Marković, Veljko Pajko, Danko Pantović, Miodrag Petrović, Predrag Petrović, Ðorde Pešić, Vuk Popadić, Oliver Popović, Rafael Pupovac, Ivan Ranković, Boris Ristovski, Zoran Stojiljković, Olivera Stajkovac, Dalibor Stupar, Srdan Hadžić, Jugoslav Vlahović, Vukan Vukanić, Aleksa, Zoki & Mavez & Bali, Kiklop, Ivan & Nenad, Wostok & Lola, Jovana & Slavko & Ðuka, Ostoja.

home