Prateći događaji
predavanja i tribina organizovanih u REXu tokom izložbe

 

6. februar, 10.00 - 18.00
POLITIČKI POLOŽAJ ROMA U SR JUGOSLAVIJI

Organizatori:
Komisija SANU za proučavenje života i običaja Roma
Društvo za unapređivanje romskih naselja
Savezno ministarstvo nacionalnih i etničkih zajednica

Na otvaranju govorili:
Akademik Ljuba Tadić, Predsednik Komisije SANU
Rasim Ljajic, Ministar za nacionalne i etničke zajednice

Uvodničari:
Aleksandra Mitrović, DRUŠTVENI POLOŽAJ ROMA
Goran Bašić, ROMI IZMEĐU ETNIJE I NACIJE
Dragoljub Acković, MIŠLJENJA ROMSKIH POLITIČKIH I DRUŠTVENIH ORGANIZACIJA O STATUSU ROMA

 

17. i 18. februar, 10.00 - 18.00
ROMSKA BUDUĆNOST - Mladi i društvo
sa projekcijom dokumentarnog filma "Dušan" Bojana Bosiljčića (o ubistvu Dušana Jovanovića u Beogradu, 2000. godine)

Organizatori:
Komisija SANU za proučavanje života i običaja Roma
Društvo za unapređivanje romskih naselja
YU Rom Centar iz Niša

Uvodničari:
Petar Antić, DISKRIMINACIJA PREMA ROMIMA
Snežana Đorđević, ETNIČKA DISTANCA I MIMIKRIJA
Nenad Vladisavljev, OBRAZOVNA POLITIKA I ROMI

 

24. i 25. februar, 10.00 - 18.00
ROMKINJA I RODNOST

Organizatori:
Komisija SANU za proučavanje života i običaja Roma
Društvo za unapređivanje romskih naselja
YU Rom Centar iz Niša

Uvodničari:
Svenka Savić, Natalija Žunić, Vera Kurtić, Lepa Mladenović, Slavica Stojanović, Spomenka Kurtić, Leposava Mitović, Eufrazija Marina