Tim projekta


Autori projekta:
Marina Dokmanović
Katarina Živanović
Goran Bašic

Saradnici na prikupljanju i obradi materijala:
Ivana Lazarević, Slavica Mitrović, Jasna Mijailović, Žika Mitrović, Leposava Mitrović,
Dragan Paunović, Janko Dekić, Jordan Vasić, Ljiljana Bašić

Dizajn bilborda, plakata i flajera:
Jeroen de Vries

Autor postavke:
Marina Dokmanović

Autor slajd programa:
Koen Wessing

Autori fotografija:
Goranka Matić i Ana Adamović

Autori radio i TV džinglova:
Nebojša Milikić i Petar Savić

Autori video radova:
Zoran Kesić i Aleksandra Jelić

Kum:
Aleksandar Kothaj

Organizacija i PR:
Dušica Parezanović

Tekstove za izložbu napisali:
dr Aleksandra Mitrović
profesor dr Đurdica Petrović
profesor dr Vladimir Macura
Dragoljub Acković
Vesna Acković

Tekstove uobličila:
Slobodanka Ast

Lektura:
Lidija Kusovac

Prevod na romski:
Slavica Vasić
Dušan Ristić
Dragan Ristić

Prevod na engleski:
Vladimir Brašanac

Priprema za štampu:
Siniša Rogić i Maja Jovanović

Kaligrafija:
Pavle Živanović

Projekat je razvijen i realizovan u bliskoj saradnji sa:
Organizacijom Romsko scrce, Romskim kulturnim centrom, Romskim dokumentacionim centrom, Dečjim romskim cetrom, Demokratskim udruženjem Roma, Srpske akademije nauke i umetnosti, Društvom za unapređenje romskih naselja, Društvom Rom Zvezdara, Udruženjem Dušan Jovanović, Romskim ženskim centrom Bibija, udruženjem Oaza.

Realizacija postavke:
Warhol Communication Group

Realizaciju omogućili:
Ministry of Foreign Affairs the Dutch, Swiss Humanitarian Organization for Help in Catastrophes, European Commission, Fund for an Open Society, Embassy of Finland, Swedish Helsinki Committee, Europlakat

Medijska podršaka:
ANEM, Danas, NIN, Vreme, Studio B, Art TV, RTS, BK TV