Akcija u gradu
reklamni bilbordi i distribucija flajera

Akcije u gradu su se bazirale na promociji ideje projekta "jednakost za Rome i sloboda izbora". Širom Beograda, na preko 30 lokacija u gradu, postavljeni su bilbordi a pored toga distribuirano je i 50,000 flajera na različitim mestima.

Flajeri

Bilbordi